Şekerbank'ın üst yönetimi ile Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Ocak 2024 Pazartesi günü anlaşmayla tamamlandı.

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi uyarınca, Banka'da görev yapan sendikalı çalışanların zam oranları aşağıdaki şekildedir:

  1. Brüt ücreti 17.001 TL'ye kadar olanlara %65.
  2. Brüt ücreti 17.001 TL–22.001 TL'ye kadar olanlara %60.
  3. Brüt ücreti 22.001 TL–30.000 TL'ye kadar olanlara %55.
  4. Brüt ücreti 30.000 TL ve üstü olanlara %50 oranında zam yapılmıştır.

Ayrıca, Şekerbank'ın üst yönetimi ile BASİSEN arasında imzalanan sözleşmeye göre, sendikalı çalışanlara 2025 yılında 2024 yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde belirlenecek olan fiyat artış oranına 5 puan eklenerek zam yapılacaktır.