Konut Sigortası Nedir?

Konut Sigortası, evinizin karşılaşacağı istenmeyen durumlara karşı size maddi anlamda yardımcı olur. Güvence kapsamını poliçenizdeki teminatlar belirler.

Kiracıyım, Konut Poliçesi yaptırabilir miyim?

Evet, yaptırasiniz.
bilirsiniz. Kiracı olsanız bile konutunuzdaki eşyaları Konut Sigorta güvencesi ile güvence altına alabilir

Konut Sigortası ve DASK Arasındaki Fark Nedir?

DASK, depremin ve depremin sebep olduğu, yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan niçin olacağı maddi zararları, sigorta bedeline kadar devlet güvencesiyle güvence altına alan zorunlu bir üründür. DASK’ın belirlediği zelzele limitine kadar olmak üzere yalnız binaya gelecek zararları karşılar. DASK Sigortası'nda eşyalar teminat altına alınamaz.

Konut Sigortası ise; bina ve eşyaları zelzele, yangın, hırsızlık, sel, su baskını, dâhili su ve poliçede belirtilen diğer risklere karşı güvence altına alır. Ayrıca Konut Sigortası'nı yalnız tapu sahibi değil, eşyaları da güvence altına aldığından kiracı da yaptırılabilir.

Konut Poliçesinde Bina Bedeli iyi mi Belirlenir?

Konut Poliçesi'nde bina bedeli belirlenirken, binanın arsa kıymeti hariç tutularak yeniden inşa maliyet bedelleri dikkate alınarak belirlenir.

Sigorta Süresi Ne Kadardır?

Poliçeler senelik olarak düzenlenmektedir.

Konut Poliçeleri ile Neleri Sigortalayamayız?

Ticari ve sınai risklere Konut Sigortası yapılamaz.
Ticari özellikte mal, emtia, demirbaş, projeler, kalıplar, ticari defterler, hisse senedi, tahvil, çek vb. Kıymetli kâğıtlar eşya kapsamına girmez.

Tam ve Yığma Kâgir Yapılar Arasındaki Fark Nedir?

Dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla şeklinde yanmaz malzeme ile yapılmış binalar tam kâgir olarak tanımlanırken; taşıyıcı kolonları olmayan, dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla, briket benzer biçimde yanmaz malzeme ile inşa edilen binalar yığma kâgir yapı olarak tanımlanır.

Evimizde Ziynet Eşyası var ise Bunlar teminat Kapsamına Alınabilir mi?

Evet alınabilir. Ziynet eşyaları listesiz olursa toplam eşya bedelinin % 10’una kadar teminat kapsamındadır. Ziynet eşyası listeliyse oran uygulamadan tamamına teminat verilebilir.

Değerli Tablolar İçin teminat Verilir mi?

Ressamın ve tablonun, ölçü ve kıymeti belirtildiği takdirde teminat verilebilir.

Elektronik Eşyalar Teminatta mıdır?

Evet, sadece özellik arz eden veya evde birden fazla bulunan elektronik eşyanın poliçeye yazılması gerekir. (Laptop, iPad, Plazma vb.)

Konut Sigortası Poliçesi Hangi Teminatlardan kaynaklanır?

Yangın, yıldırım, infilak,
zelzele ve yanardağ püskürmesi ile tsunami, GLKHHKNH (bırakım, işkapatım, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler) , terör,
Dâhili su,
Duman,
Yer kayması, kara,
Hava ve deniz taşıtları çarpması,
Sel-su basması, dolu,
Kar ağırlığı, komşuluk ve kiracı mali mesuliyet,
enkaz kaldırma, hırsızlık, kira kaybı,
İkametgâh değişikliği harcamaları,
Hukuksal koruma, konut yardım,
Cam kırılması, elektronik cihaz sigortası ferdi kaza (ölüm-sürekli sakatlık),
Ziynet eşyaları ve elektronik cihaz sigortası.