Albaraka Türk'ün üst yönetimi, 2024 yılı zam oranını çalışanlarına duyurdu.

Banka yönetimi, enflasyon ve makroekonomik veriler, performans, piyasa ücret düzeyleri, banka içi ücret dengesi ve çalışanların gelişimini destekleme prensiplerini dikkate alarak maaş zammını belirledi.

Bu doğrultuda, Albaraka Türk çalışanlarına brüt maaşlar üzerinden ortalama %67,5, net maaşlar üzerinden ise %55 zam oranı uygulandı.

Önümüzdeki günlerde diğer bankaların da kendi zam oranlarını açıklaması beklenmektedir.